top of page

PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (Cognitive Behavioral Therapy - CBT ) jest formą psychoterapii dzieci i dorosłych o udowodnionej skuteczności. U jej podstaw leży założenie że zmiana wzorców myślenia i zachowania osoby wpływa na jej nastrój i uczucia których doświadcza. Szczególnie przydatna jest w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi (lęk społeczny, fobie, napady paniki, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne) oraz zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe). Znajduje także zastosowanie w pracy z osobami z ADHD, ASD, perfekcjonizmem, wypaleniem zawodowym oraz wieloma innymi problemami. W swojej pracy oprócz technik terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego wykorzystuję także elementy terapii ACT (Acceptance and Commitment Therapy) oraz uważności (mindfulness). Do moich szczególnych zainteresowań należy praca z osobami doświadczającymi lęku i depresji oraz z osobami z ASD. Oferuję klientom spotkania stacjonarne oraz online. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. 

Biuro Terapii
bottom of page