top of page

KIM JESTEM I JAK PRACUJĘ

87a6b4aa-9d4c-4540-86ec-cc49628d5b9f_edited.jpg

 

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej TPB  (Cognitive Behavioral Therapy), certyfikowanym terapeutą metody ESDM (Early Start Denver Model). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Od 2007 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu - ASD (w tym z Zespołem Aspergera) oraz dziećmi i młodzieżą z różnymi problemami jako terapeuta, psycholog oraz osoba wspomagająca rodziców oraz innych specjalistów w Polsce i za granicą. W swojej pracy szczególną rolę przypisuję właściwej i bezpiecznej relacji terapeuty z klientem. Pomagam dzieciom od niemowląt po dzieci w wieku szkolnym. Jako psychoterapeuta pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą powyżej 15 roku życia. Wykorzystuję techniki pracy oparte na dowodach naukowych (EBT - Evidence Based Treatment) o zweryfikowanej i potwierdzonej skuteczności, w szczególności metodę ESDM (Early Start Denver Model) i terapię poznawczo-behawioralną (TPB) z dialogiem motywującym (DM). Zawsze dopasowuję metody pracy do potrzeb i możliwości swoich klientów.

 

EDUKACJA: 

Ukończyłem Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychologia kliniczna dziecka w ramach MISMaP.

W latach byłem 2010-2014 doktorantem w Zakładzie Psychologii Rehabilitacyjnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbyłem liczne staże i szkolenia (m.in. specjalistyczny staż terapeutyczny w zakresie terapii dzieci z ASD w Centrum Terapii Sotis, staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz staż w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka, szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, szkolenie z Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON i metody PECS, szkolenie z metody Floortime). W latach 2011-2012 ukończyłem szkolenie i półroczny staż pod superwizją trenera Modelu INSITE. W latach 2013-2014 ukończyłem szkolenie i uzyskałem międzynarodowy certyfikat terapeuty metody ESDM. W 2014 r. ukończyłem szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku ASD (SACS-R). W 2020 roku rozpocząłem 4-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej TPB z dialogiem motywującym (DM) w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie (ośrodek posiadający rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Doświadczenie w pracy psychoterapeuty zdobywałem na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA oraz w trakcie pracy w Poradni AMIE, a także w moim prywatnym gabinecie.

KONFERENCJE: 

1) Konferencja Actualités de la recherche et des interventions précoces en Autisme, Marsylia, Francja, 2015 r. – wystąpienie pt. The first ESDM centre in Europe: Adesse Therapeutic Centre, Warsaw, Poland. Presentation of the facility and effectiveness of ESDM treatment (współautorka dr Joanna Kwasiborska-Dudek).

2) Konferencja "Poznać i zrozumieć autyzm", ZSS Grójec, 2018 r. - wystąpienie pt. "ESDM (Early Start Denver Model) jako metoda wczesnej interwencji wobec dzieci z autyzmem".

PUBLIKACJE: 

1) Mróz, T. (2011): Spostrzeganie przywiązania dziecka do opiekuna przez matki dzieci z autyzmem w: E. Pisula, D. Danielewicz (red.) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, wyd. APS, Warszawa.

2) Kwasiborska J., Regulska K., Dardzińska A., Mróz T. (2011): Terapia logopedyczna dzieci z ASD, w: Integracja Sensoryczna – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, rok 11, nr 2, czerwiec 2011, ISSN 1899-1572.  

Linki do opisu metod którymi pracuję lub miejsc z którymi jestem związany:

  

EARLY START DENVER MODEL  (ESDM)

https://www.esdm.co/

https://www.autismspeaks.org/early-start-denver-model-esdm

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA (CBT)

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cognitive-behavioral-therapy/about/pac-20384610

PORADNIA AMIE

https://poradnia-amie.pl/

bottom of page