top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Opisana poniżej Polityka Prywatności odnosi się do zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przekazanych do podmiotu Usługi Psychologiczne Tomasz Mróz, os. Jagiellonów 5 lok. 4, 87-600 Lipno podczas wizyty na stronie mroztomasz.com oraz poprzez korespondencję elektroniczną z wymienionym wyżej podmiotem poprzez e-mail lub Facebook/Instagram lub kontakt telefoniczny.

 

DEFINICJE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: RODO) pragnę poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Mróz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Psychologiczne Tomasz Mróz z siedzibą w Lipnie, na osiedlu Jagiellonów 5 lok. 4, Kod pocztowy: 87-600, adres email: mroz.tomek@hotmail.com, (zwanym dalej: Administratorem), Użytkownicy – osoby korzystające ze strony internetowej mroztomasz.com (zwanej dalej: Serwisem) oraz prowadzące z podmiotem Usługi Psychologiczne Tomasz Mróz korespondencję przy pomocy poczty e-mail lub poprzez komunikator internetowy/telefonię komórkową.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH       

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO, a także z krajowymi aktami prawnymi z należytym poszanowaniem ich poufności, adekwatności do celów przetwarzania oraz z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ich przetwarzania i przechowywania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora są: art. 9 ust. 2 lit h oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO.

ŹRÓDŁA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe które przetwarza Administrator pochodzą z:

- korespondencji e-mailowej oraz korespondencji przy pomocy Facebook lub Instagram, korespondencji przy pomocy telefonii komórkowej z Użytkownikiem. Należą do nich m.in. adres e-mail oraz informacje które dobrowolnie przekazujecie Państwo w trakcie korespondencji/kontaktu ze mną przy pomocy wyżej opisanych kanałów np. poprzez złożenie zapytania, odpowiedzi na pytanie, przesłanie informacji. Celem przetwarzania jest udzielenie Państwu odpowiedzi na pytanie odnośnie usługi i kontakt z Państwem w celu prawidłowej realizacji usługi.         

-  plików cookie, które Administrator przetwarza w celu prawidłowego wyświetlenia i funkcjonowania Serwisu, monitorowania wizyt na stronie, ulepszenia funkcjonalności Serwisu według opisanych w Polityce Prywatności zasad. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe które wysyłane są przez Serwis (poprzez serwer Wix.com) i gromadzone są w przeglądarce Użytkownika. Wchodząc na stronę mroztomasz.com - korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie poniższych plików cookie w pamięci swojej przeglądarki:

  • pliki niezbędne (umożliwiające prawidłowe działanie strony, a także zapewniające bezpieczeństwo Użytkownika)

  • pliki statystyczne (umożliwiające monitorowania ruchu na stronie i odwiedzin strony)

  • pliki marketingowe (umożliwiające monitorowanie korzystania z innych serwisów Wix.com przez Użytkownika w celu dopasowania ofert)

* Użytkownik może wyrazić zgodę na umieszczenie w pamięci swojej przeglądarki jedynie niezbędnych plików cookie. 

 

Czas przechowywania poszczególnych plików cookie w pamięci przeglądarki może być różny. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie wszystkich wyżej wymienionych plików cookie w pamięci swojej przeglądarki, powinien wówczas zamknąć stronę i usunąć pliki cookie z pamięci swojej przeglądarki. Użytkownik po wyrażeniu zgody na umieszczanie plików cookie i po wyświetleniu przez siebie strony może usunąć pliki cookie poprzez kliknięcie odpowiedniej funkcji w swojej przeglądarce lub ustawienie stałej funkcji usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki – przy kolejnej wizycie na stronie zostanie jednak poproszony o ponowną zgodę na użycie plików cookie.

-  logów serwera: po wpisaniu lub kliknięciu w adres strony, serwer obsługiwany przez Wix.com może zapisywać dane takie jak IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane są i gromadzone na serwerze Wix.com. Celem zapisywania logów serwera jest właściwe administrowanie stroną i sprawdzanie ilości odsłon strony przez Administratora oraz tworzenie statystyk ruchu na stronie.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty (przetwarzające dane w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Usługi Psychologiczne Tomasz Mróz) takie jak: serwisy świadczące usługi komunikacyjne lub informatyczne, dostarczające hosting i obsługę strony (Wix.com) oraz dostawcy usługi poczty elektronicznej (Microsoft i Google) i komunikacyjnych (Facebook Messenger oraz Instagram) a także organy władzy publicznej lub podmioty przez nią uprawnione o ile zaistnieją ku temu odpowiednie przesłanki prawne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH            

Dane osobowe Użytkowników z uwagi na przesyłanie ich poprzez serwisy i aplikacje internetowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) RODO oraz art. 45 ust. 1 RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH           

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji umowy lub okres do czasu cofnięcia zgody Użytkowników lub przez okres wymagany przez prawo polskie dla celów podatkowych, a także przez okres wymagany do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ewentualnej ochrony przed roszczeniami określonymi w przepisach prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia wcześniejszej zgody  na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie ma również wpływu na przetwarzanie danych, jeżeli dane Użytkowników są przetwarzane ze względu na inne przepisy obowiązującego prawa. Użytkownicy mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy zaistniało podejrzenie, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy  prawa o ochronie danych osobowych. Jeśli Użytkownik ma wątpliwości lub pytania na temat przetwarzania danych, uprzejmie proszę o kontakt z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: mroz.tomek@hotmail.com.

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku linków do innych stron zamieszczonych w Serwisie, Administrator nie ma wpływu na sposób przetwarzania danych przez wymienione wyżej strony po wejściu na nie Użytkownika (strony te mają oddzielne polityki prywatności i zasady przetwarzania plików cookie, a Użytkownik przed wejściem na stronę powinien się z nimi zapoznać i zaakceptować je, ograniczyć lub odrzucić – np. link prowadzący do strony Administratora na Facebooku lub Instagramie, strony na temat metod terapeutycznych). Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany opisanej wyżej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Nowa Polityka prywatności będzie obowiązywać w dniu jej publikacji w Serwisie.

bottom of page