top of page

WSPARCIE RODZICÓW

Ważną rolę w procesie dokonywania zmian u dziecka odgrywa praca z rodzicami. Spotkania z opiekunami przyjmują rozmaite formy. Począwszy od analizy oraz mojej pomocy w realizacji bieżących wyzwań, zrozumieniu problemów dziecka, wsparciu psychologicznym rodziców, rozwijania u rodziców umiejętności wspierania dziecka w różnych sferach rozwojowych, a skończywszy na ocenie jego funkcjonowania, analizie nagrań, przekazywaniu wskazówek zwiększających efektywność interwencji. Program spotkania zawsze jest ustalany wspólnie z rodzicem i dopasowany do jego potrzeb.

AdobeStock_425589343.jpeg
bottom of page